โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ นำนักเรียน ร่วมงานมหหรรมการแสดงหน้ากากนายนาชาติ ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ งานมหหรรมการแสดงหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย