โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยท่านนายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อพร้อมคณะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานจัดกิจก

โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โดยท่านนายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อพร้อมคณะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และการดูแลสุขภาพปากและฟันที่ถูกวิธี