โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27

โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ภายใต้สโลแกนงาน “Cuteres for Leaning วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้” จังหวัดกาฬสินธุ์