โล่รางวัล ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  นายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีม เข้ารับมอบโล่รางวัล “ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน” โดยนายอนุทิน  ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 24 แห่งทั่วประเทศ มอบโดยนายแพทย์เกียรติภูมิ  วงค์รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ณ.อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 6 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อีกหนึ่งนวัตกรรมที่เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับชุมชน เข้าถึง ดูแล ใส่ใจ เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาอ้อ ตำบลใกล้เคียง ตลอด 24 ชั่วโมง