โล่ส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 29-12-2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบให้ นายอิสรา วงษ์เสนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทน เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตร องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 จาก กรมอนามัย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มอบโดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายปรีดา วรหาร