โฮมสเตย์ เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลนาอ้อ ขอแสดงความยินดีกับ “กลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์” ผ่านการประเมินมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ในรอบที่ 3 จากกรมการท่องเที่ยว โดยได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “ด้านมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 จาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้มาพักโฮมสเตย์ที่ ตำบลนาอ้อ