หน้าแรก

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อพร้อมด้วยคณะบริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่บริเวณริมน้ำเลย ม.4 ตรวจสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ .นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายสามารถ ราชโยธา นายวิเศษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

วันที่ 27 กันยายน 2565 จังหวัดเลย ได้จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปา สายนาบน หมู่ 9

วันที่ 20 กันยายน2565 กองช่าง เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปา สายนาบน หมู่ 9 และติดตั ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ กิจกรรม