Big Cleaning Day

เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาล และ บริเวณลานวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 นำทีมโดย นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ