อบต.กรงปินัง รับมอบโล่รางวัล โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้จังหวัดยะลา