กิจกรรม

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ มี นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาล นายณรงศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ คณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ และมีพิธีเปิดในช่วงเย็นของวันที่ 22 มกราคม 2566 ภายในงานมีกิจกรรมและมหรสพให้ได้ชมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน และในวันที่ 21 -22 มกราคม 2566 มีข้าวจี่ข้าวแดกงาให้ชิมฟรีตลอดทั้งวัน

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจหมู่ที่ ๔

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางจันทร์ นิลจันทร์ ชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่ามะนาว ณ เมรุวัดศรีสะเกษ โดยมีนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกฯ นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายสามารถ ราชโยธา สมาชิกสภาฯ นายสมชัด นามวงษา สมาชิกสภาฯ นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภาฯ นางหนูพลอย หะธรรมวงศ์ สมาชิกสภา นายจำลอง อุทธคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และแขกผู้มีเกียรติร่วมไว้อาลัยให้กับผู้วายชนม์ โดยมีกลุ่มจัดดอกไม้นาอ้อพัฒนา

เป็นผู้ช่วยดำเนินการงานพิธี

ประชุมการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่

ประชุมการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานการประชุมตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกับ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ผู้แทนจากสถานีตำรวจส่วนแยกปากภู โดยมีข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งจะตั้งจุดตรวจตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2566 และตั้งจุดตรวจ 5 จุด

ร่วมต้อนรับปลัดจังหวัดเลย

เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมต้อนรับปลัดจังหวัดเลย
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก นางกูลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาว อณัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับนายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ บ้านพักปลัดจังหวัดเลย

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

     นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
     วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17.39 น. นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายจิตต์ ศรีทรงเมืองประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่วัดศรีจันทร์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและคณะ เยี่ยมชมวัดถ้ำผาปู่

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกฯ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด ฯ นางสาวอณัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง พนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ต้อนรับ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะ เยี่ยมชมวัดถ้ำผาปู่ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยผู้แทนจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาอ้อ และนายประจวบ ศิลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดถ้ำผาปู่

วันที่ 10 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชน ร่วมทำความสะอาดบริเวณภายนอก และภายในถ้ำผาปู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำคณะประกอบด้วยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ และนางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 61 ราย เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 88,850 บาท

 

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรักษาประเพณีลอยกระทง ที่วัดศรีสะเกษบ้านท่ามะนาว

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ วันเพ็ญเดือน 12 ตรงกับวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญชวนทุกท่าน #ร่วมรักษาประเพณีลอยกระทง ซึ่งชาวตำบลนาอ้อ ร่วมกับเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้จัดขึ้นที่วัดศรีสะเกษ บ้านท่ามะนาว ชมการแข่งขันพายเรือ ร่วมรำวงกับสาวงามชาวนาอ้อ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ร่วมชมและร่วมเชียร์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ร่วมเช็คอินเรือไฟ จุดลอยกระทง พบกับหมอลำตลอดคืน อย่าลืมสนับสนุนกระทงจากชุมชน รายได้ทั้งหมด ถวายให้กับวัดนะคะ
#อยากมีความสุขพร้อมภาพสวยสวยและได้บุญพบกันที่วัดศรีสะเกษ บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อนะคะ

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อพร้อมด้วยคณะบริหาร ได้จัดหา อาหารปรุงสุก และน้ำดื่มเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้านท่ามะนาว

เนื่องจากเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ ในวันที่ 3 ต.ค. 2565 มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ม.4 บ้านท่ามะนาวทั้งพื้นที่ ม.6 บ้านโพนค่าย ม.1บ้านนาอ้อ เสียหายบางส่วน นาข้าว บ่อปลา และพืชผลทางกาคเกษตร ได้รับความเสียหาย #นางกองเพชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ และศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชน บริเวณทางเข้าบ้านท่ามะนาว โดยได้จัดหา อาหารปรุงสุก และน้ำดื่มเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้งสามมื้อ โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนอาหารปรุงสุกและน้ำดื่ม ทั้งยังได้รับการสนับสนุน จากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะกำลังจากทหาร เนื่องจากกระแสน้ำแรงและขึ้นสูง ทำให้ต้องใช้รถทหาร และเรือในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น #ทั้งยังจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น #ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ #จึงประกาศงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว