ตอบกลับไปยัง: การร้องทุกข์

intro ฟอรั่ม Q&A การร้องทุกข์ ตอบกลับไปยัง: การร้องทุกข์

#24036
แอดมิน
ผู้เยี่ยมชม

ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือประชาชน สำนักปลัด เอกสารที่ต้องใช้
1. คำร้องขอรับความช่วยเหลือ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ภาพถ่ายการได้รับความเสียหาย