คณะบริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำคณะบริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย