ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 340 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิสาหกิจชุมชน