ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรี นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี และคณะที่ปรึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี โดยมีนางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนึ้