ประเพณีบุญจี่ ซิมข้าวแดกงา สืบสานการทำธุง แวะชมหุ่นฟางที่นาอ้อ ภาคกลางวัน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้อำนวยการการจัดกิจกรรม #ประเพณีบุญจี่ ซิมข้าวแดกงา สืบสานการทำธุง แวะชมหุ่นฟางที่นาอ้อ ในภาคกลางวันได้จัดให้มี การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชมการแสดงโปงลาง หมอลำ สรภัญญะ และวิถีชุมชน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน แจกข้าวจี่ข้าวแดกงาฟรีตลอดงาน