ระบบจัดการน้ำเสีย 15-10-2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดย นายปิยะ ทุมมาไว ผู้อำนวยการกองช่าง และนายอิสรา  วงษ์เสนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมงาน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการระบบจัดการน้ำเสีย ณ โรงเรียนเมืองเลย