ร่วมจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ณ วัดโนนสวรรค์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ร่วมกับชุมชนทุกชุมชนในตำบลนาอ้อ ร่วมจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ณ วัดโนนสวรรค์ ตำบลนาอ้อ