ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาอ้อ และ อปพร. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ บริเวณจุดตรวจ สามแยกปากภู ตำบลเมือง โดยท่านพลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานในพิธี