วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. และเครือข่ายเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมาเยี่ยมชมโครงการบ้านมั่นคงนาอ้อ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง ของเมืองนาอ้อ