Month: ธันวาคม 2022

ประชุมการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่

ประชุมการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานการประชุมตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกับ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ผู้แทนจากสถานีตำรวจส่วนแยกปากภู โดยมีข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งจะตั้งจุดตรวจตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2566 และตั้งจุดตรวจ 5 จุด

ร่วมต้อนรับปลัดจังหวัดเลย

เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมต้อนรับปลัดจังหวัดเลย
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก นางกูลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาว อณัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับนายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ บ้านพักปลัดจังหวัดเลย

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

     นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
     วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17.39 น. นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายจิตต์ ศรีทรงเมืองประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่วัดศรีจันทร์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและคณะ เยี่ยมชมวัดถ้ำผาปู่

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกฯ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด ฯ นางสาวอณัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง พนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ต้อนรับ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะ เยี่ยมชมวัดถ้ำผาปู่ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยผู้แทนจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาอ้อ และนายประจวบ ศิลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดถ้ำผาปู่

วันที่ 10 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชน ร่วมทำความสะอาดบริเวณภายนอก และภายในถ้ำผาปู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475